Contact

We are at your disposal

Contact details

ABM Industry

contact@abmindustry.pl

ABM Industry Offices
Technopark Gliwice, Building 2
Wincentego Pola 27
44-100 Gliwice
ABM-Industry Sp. z o.o.
ul. Stefana Czarnieckiego 22/5
44-100 Gliwice

VAT No  PL6312683851
REGON 382501306
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X KRS, nr KRS 0000770491