Kiedy zmienić integratora systemów sterowania

Kiedy zmienić integratora systemów sterowania

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szukanie nowego dostawcy, nawet jeśli firma ma już integratora, może być uzasadnione z kilku powodów. 


 

 • Nowe możliwości i technologie: Nowy dostawca może przynieść nowe spojrzenie i innowacyjne rozwiązania, których dotychczasowy integrator może nie oferować. Przez to firma może skorzystać z nowych technologii lub podejść, które poprawią efektywność i konkurencyjność.
 • Porównanie ofert: Poszukiwanie nowego dostawcy pozwala firmie porównać oferty i cenę z obecnym integratorem, co może prowadzić do wynegocjowania lepszych warunków umowy lub bardziej konkurencyjnych cen.
 • Różnorodność dostawców: Diversyfikacja źródeł zaopatrzenia może być strategią ryzyka, która pomaga zminimalizować potencjalne zagrożenia związane z zależnością od jednego dostawcy.
 • Dostęp do nowych kompetencji: Nowy dostawca może przynieść dodatkowe kompetencje lub specjalistyczne umiejętności, które mogą być potrzebne w danej fazie rozwoju firmy lub w realizacji konkretnego projektu.
 • Poprawa relacji i obsługi klienta: Jeśli obecny integrator nie spełnia oczekiwań w zakresie obsługi klienta, jakości usług czy terminowości, poszukiwanie nowego dostawcy może przyczynić się do poprawy tych relacji i jakości współpracy.

Jak ocenić, czy Twój obecny integrator jest wart dalszej współpracy:

 • Mierniki wydajności: Ustal kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby mierzyć wydajność integratora, takie jak czas realizacji projektu, przestrzeganie budżetu, jakość pracy, czas pracy wprowadzonych systemów oraz satysfakcja klienta.
 • Regularne audyty: Przeprowadzaj regularne audyty wydajności z Twoim integratorem, aby omówić postęp projektu, zidentyfikować ewentualne problemy lub obawy oraz udzielić opinii zwrotnej. Wykorzystaj te przeglądy jako okazję do oceny, czy integrator spełnia Twoje oczekiwania i dostarcza wartość Twojej organizacji.
 • Jakość dostaw: Oceń jakość dostaw integratora, w tym funkcjonalność, niezawodność i użyteczność wprowadzonych systemów. Oceń, czy zaproponowane rozwiązania spełniają Twoje wymagania biznesowei przyczyniają się do osiągnięcia Twoich celów.
 • Komunikacja i reaktywność: Oceń praktyki komunikacyjne integratora oraz jego reaktywność na Twoje zapytania, prośby i obawy. Oceń, czy informują Cię na bieżąco o postępie projektu, szybko reagują na ewentualne problemy lub wyzwania oraz aktywnie komunikują ewentualne zmiany lub rozwój.
 • Przestrzeganie harmonogramów i budżetów: Oceń, czy integrator konsekwentnie dotrzymuje terminów projektu i mieści się w budżecie. Oceń ich zdolność do dokładnego oszacowania kosztów i harmonogramów projektu, a także ich skuteczność w zarządzaniu zasobami oraz minimalizowaniu ewentualnych opóźnień lub przekroczeń budżetu.
 • Zdolności rozwiązywania problemów: Oceń zdolność integratora do identyfikowania i rozwiązywania problemów lub wyzwań, które pojawiają się podczas procesu wdrażania projektu. Oceń ich pomysłowość oraz elastyczność w radzeniu sobie z nieoczekiwanymi przeszkodami lub zmianami w wymaganiach.
 • Usługi dodatkowe: Zastanów się, czy integrator wychodzi poza swoje zobowiązania umowne, aby świadczyć usługi dodatkowe, takie jak oferowanie aktywnych rekomendacji dotyczących poprawy procesów, dostarczanie szkoleń i wsparcia dla Twojego zespołu lub udostępnianie najlepszych praktyk i wskazówek branżowych.
 • Opinie interesariuszy: Pozyskaj opinie od wewnętrznych interesariuszy, takich jak kierownicy projektu, użytkownicy końcowi i personel inżynierski.

Pobierz bezpłatnego e-booka

Jak generować wartość w zakupach produkcyjnych i CAPEX

 

Ponad 18 stron konkretów zakupowych, inwestycyjnych, CAPEXowych oraz project management.

 • oszczędności
 • raportowanie
 • KPI
 • najlepsze praktyki w sourcingu integratorów systemów sterowania
 • wartość a automatyka przemysłowa

Pobierz PDF